sommer 2022:

Eva Solo Back to the Future "Blues" mit Flash of Joy Loveli Una "Luna"sommer 2022:

Spring Cheiz Vizavy "Viza" mit Finn vom Tannenthalbad "Finn"Herbst 2022:

Eva Solo Back to the Future "Blues" mit "Orelia" des Ptits Voyageurs